Penulisan aksara carakan dimulai dari kiri bawah ke kanan. Aksara Carakan terdiri dari 20 aksara jawa dasar dengan nada vokal a. Pelafalan huruf a dalam bahasa Jawa diucapkan seperti mengucapkan vokal 'o'  namun dengan membuka mulut lebih lebar. 20 aksara tersebut bila diurutkan adalah:

ha na ca ra ka
da ta sa wa la
pa dha ja ya nya
ma ga ba tha nga

ha

na

ca

ra

ka

da

ta

sa

wa

la

pa

dha

ja

ya

nya

ma

ga

ba

tha

nga